Nagadi Organisation

 

 

 

 

Consultant Emeritus & Chairman

Dr. V.V.S. Rao

 

Directors

   Managing

   Technical

   Finance

 

N. Sarvesh Rao

Dr. N. Santosh Rao

B.S. Shivakumar

 

Advisors

Lt. Col. (Retd) R.S. Uppal

 

Principal / Executive Consultants

M.L. Shankar

Yashpal Singh Rana

 

Senior Engineers / Engineers

H.S. Ravishankar

N. Sudhindra

A. Subhash Kumar

Mandeep Singh

Sangamesh Konnur

 

Managers

 

 

   Delhi

L.K. Gupta
Manoj Singh

Shailendra Pratap Singh

Sudhir Singh

Mahavir Prasad

Rahul Kumar

 

   Bangalore

R. Sahadeva
M. Mani

H. Devraj

Chandrashekhar

J.N. Srikanth

Vinod Kumar  

 

   Chennai
 

M. Ravindran

M. Shiburaj

M. Amal Raj

 

   Secunderabad

J.S. Rana

Vikash Kumar

 

Total Staff

80

 

Registered Office

1014, Dr. Rajkumar Road,

4th Block, Rajajinagar,

Bangalore - 560010.

 

Registration No.

8704/R.O.C., Bangalore.

 

Pan No.

AAACN 6232 G

 

GSTN Nos.

   Delhi
   Bangalore

   Chennai

   Secunderabad

 

07AAACN6232G1ZP

29AAACN6232G1ZJ

33AAACN6232G1ZU

36AAACN6232G1ZO

 

CIN No.

U99999KA1987PTC008704

 

 

Copyright @ 2014  -  Nagadi Consultants Private Limited. All rights reserved     Best viewed in Internet Explorer 5 or above